Denna sida är uppdaterad den 28 oktober 2013

Skåne SÄL har nu fått en egen hemsida  http://skanesal.se/

 

 

Kära medlemmar i Skåne-SÄL. Höstprogrammet 2013 ser nu ut så här:

 

10 september kl 14 Nya festsalen, Akademiska föreningen, Lund: Olof Buckard: Vad är friskt, vad är sjukt, vad är livsdugligt?

Vinmingel

Olof Buckard är enl. Wikipedia: samhällskritiker, satiriker och imitatör. Han lider av tvångssyndrom sedan barndomen, vilket satt en stark prägel på hela hans liv. Han fick venia av biskop Stendahl i direktsänd TV. Sveriges Radio karakteriserar honom som gycklare och predikant. Kom och lyssna!!

 

8 oktober kl 14 Nya festsalen, Akademiska föreningen, Lund: Bengt I Lindskog: Hur sjukdom hos stora politiker påverkat historien.  

Vinmingel

Bengt I Lindskog som är en av grundarna till Skåne-SÄL har varit professor i Medicinens historia vid Köpenhamns universitet. Han har publicerat utmärkta personporträtt med medicinhistorisk anknytning. Medicinsk terminologi är ett annat intresse hos Bengt, något som genererat flera böcker i stora upplagor. Bengts generositet är grunden för pris och stipendium inom ämnet Medicinhistoria.

 

8 november är vi inviterade till SMHS´ gåsfest. 

Kl 18  Föredrag i Kulturanatomen: Gunnar broberg: Skendöden – sken och verklighet

Kl 19.Gåsmiddag i Locus. Anmälan sker genom att kuvertavgiften 450 kr insättes på SMHS´ bankgiro  242-6393 senast den 25/10. Begränsat antal. ”Först till kvarn” gäller. Notera namn och Skåne-SÄL i meddelanderutan! Make/maka är också välkomna.

 

Lund 10 sepember 2013

Birgitta Castor, sekr

 Se också kalendariet  www.medicinhistoriskasyd.se

 

får Du vanlig post har vi ingen e-postadress till Dig.

Om den finns, sänd den till sekreteraren i Skåne-SÄL

Birgitta Castor Galjevångsv 4, 224 65 Lund. Tel 046-120854

e-post: castor.bringeus@telia.com

 
                                       
Om Skåne-SÄL
En av SÄL:s lokalföreningar är Skåne-SÄL, som har ett eget program med föredrag och resor.
Vill du bli medlem sätter du in medlemsavgiften 100 kr på bg 413 – 5034 och skriv ditt namn, postadress och ev. mail-adress. Kassör är Sven Lindgren mail: lindgren.sven@telia.com ,
Du kommer att få fortlöpande information om program för varje termin.
Skåne-SÄL:s syften sammanfaller med SÄL:s dvs vi skall verka för kamratlig samvaro mellan medlemmarna för att underlätta och förmedla möjligheter till medicinsk och kulturell fortbildning, information och underhållning. Vi skall värna om äldre läkares rättigheter i sjukvården.
Medlemskap i Skåne-SÄL är öppet för alla läkare som uppnått 65 års ålder och/eller har upphört med sin huvudsakliga yrkesverksamhet, framför allt dem som bor i Sydsverige. Man kan också vara gästande medlem i Skåne-SÄL. Gäster är framför allt änkor/änklingar efter medlemmar.
Skåne-SÄL har ett årsmöte och dessutom 4-5 medlemsmöten varje år.
Skåne-SÄL samarbetar med Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet (SMHS) och med Läkaresällskapet i Lund (LiL).
Skåne-SÄL organiserar tillsammans med SÄL uppskattade resor.
Har Du tankar och idéer om program eller annat i Skåne-SÄL hör av Dig!
Styrelsen 2011-12: ordför: Stephan Palmstierna
v.ordför. Yngve Einerth
kassaförv. Sven Lindgren
sekr. Birgitta Castor epost: castor.bringeus@telia.com
ord.led. Olof Kalm
suppl.  Kay Renmarker
suppl. Marianne Ors
revisor Dag Ursing
rev. Göran Helm
rev.suppl. Torsten Landberg
Vi har numera inget postgiro, utan i st. bankgiro: 413-5034
”Stora-SÄL”,dvs riksorganisationen SÄL, är viktig för alla äldre läkare i Sverige. SÄL pressar SLF för att lösa det juridiska skyddet för pensionerade arbetande läkare. Gruppen äldre läkare är en resurs!! SÄL ordnar årsmöten med mycket goda föreläsare och stimulerande samvaro, mat och utflykter. Sök därför medlemskap också i SÄL! Gå in på hemsidan www.slf.se  Alla Skåne-SÄL:s medlemmar bör vara medlemmar i SÄL och Läkarförbundet.
Klicka på förbundet/intresseföreningar/samfundet äldre läkare och ladda ner ansökningsblanketten och sänd in den ifylld!
 
 
 
 
 
 
 
Bilder från tidigare aktiviteter:
Skåne SÄL på Louisiana 7 april 2001

 
Skånesäl på Jylland 17 mars 2005
Den 19 februari 2003 gästade SkåneSälar Miro utställningen i Kristianstad.Kristian Ahlström, Stephan Palmstierna, Bengt Lindskog, Karin Norlin, Kaj Lundgren och Anders Biörklund

Den 28 augusti 2008 åkte 70 SkåneSÄLar till Hanö (klicka på länken) där professor Bo Hagberg berättade om hur man blir 100 år.


Många har uttryckt sin tillfredsställelse med Normandie-Parisresan, där ett 10-tal inte fick plats och CAB-resor i Båstad kan därför tänka sig att upprepa resan nästa vår. De som är intresserade kan göra en icke bindande anmälan till CAB-resor, Bivägen 10 A, 269 31 Båstad. Tel. 0431-36 96 55. Denna resa kan ju även ev. intressera Väst-SÄL i Göteborg.
VIKTIGT TILLKÄNNAGIVANDE!


Bland berättelserna finns denna med titeln Doktorn i radio      

Styrelsen för Skåne-SÄL har nöjet att bjuda medlemmarna på den bok, som årsmötet gav klartecken till förra året. Boken kommer att distribueras under okt-nov direkt från tryckeriet utan kostnad för medlemmen. I varje bok finns en beställningssedel för dem, som vill köpa fler exemplar ā 100 kr + porto och exp.avg. Sedeln kan lämpligen användas för att skaffa extra julklapp eller dela ut till kollegor, som inte är medlemmar i Skåne-SÄL, för att visa hur positivt ett medlemskap är. Upplagan är begränsad, men torde räcka under första året. OBS! Skåne-SÄL:s styrelse hanterar ej bokförsäljningen. Det gör tryckeriet samt några enstaka bokhandlare, som vi anlitat. Ansvar för bokens marknadsföring och ekonomi har redaktionsmedlemmen Rolf Brusewitz.