Samfundet äldre läkare (SÄL)

är en intresseförening inom Sveriges läkarförbund av pensionerade läkare. Samfundet har till ändamål:

Att verka som kontaktorgan för kamratlig samvaro mellan medlemmarna

Att underlätta och förmedla möjligheter till medicinsk och kulturell samvaro

Att tillvarata medlemmarnas sociala och ekonomiska intresse

SÄLs styrelse 2007

P-H Magnusson , Anita Bråkenhielm , Hans Hallander, Barbro Westerholm, Nils Tryding,

Anders Persson, Gunnar Sandberg

,

 

 

 

 

En ny styrelse med från vänster i bilden Ingvar Gustafson som ansvarig för Medlemsbladet, Nils Tryding reseansvarig,Stephan Palmstierna , Barbro Westerholm ordförande, Gunnar Sandberg vice ordförande,Anita Bråkenhielm, P-H Magnusson kassör och Lennart Rinder sekreterare,

utsågs vid mötet i Helsingborg den 17 maj 2008.

 

Höstmötet 2005 ägde rum den 9-11 september i Stockholm
Vårmötet 2006 ägde rum i Mora den 19-21 maj
Höstmötet 2006 hölls i Uppsala den 8-10 september
Vårmötet i Växjö den 18-20 maj 2007 var mycket lyckat
Höstmötet 2007 avhölls i Vänersborg den 14-16 september och var också mycket uppskattat.
Vårmötet 2008 hölls i Helsingborg den 16-18 maj med rekordmånga (440) extremt nöjda deltagare.

Höstmötet 2008 kommer att förläggas till Eksjö den 19-21 september.

Den 5-7 juni 2009 åkte vi till vårmötet i Visby

I september 2009 hålls höstmötet i Norrköping

I Juni 2010 var vi i Arvidsjaur

Höstmötet 2010 hölls i Nyköping

KalendariumVårmöte/årsmöte i Halmstad 6 - 8 maj 2011

Höstmöte i Skövde 23 - 25 september 2011

Vårmöte/årsmöte i Malmö 4 - 6 maj 2012 

 

 


Genomförda resor med SÄL
åren:     2000      2001      2002      2003      2004      2005      2006      2007  2000-2010

Resa nr     1        2-7        8-14      15-21     22-28    29-34     35-38     39-45         1-65
Länkar till reseberättelser:
Hans Hallander resa 33 till Kina 20-28 september 2005Den reseansvarige har som motto: Besatthet som väg till livets mening.

Skönheten finns ofta där vi minst väntar oss att finna den!