The merging process between the AACC databases and the Swedish DECC
concerning Drug effects in clinical chemistry is now completed.

I reported about this project at a meeting of the Swedish Society for Clinical Chemistry in Borås on 10 May 2007.

Läkemedelsboken contains a special chapter concerning drug effects on laboratory test results Läkemedel och laboratorieresultat

Towards Optimal use of clinical chemistry in primary care.
--Analysdatabasen

In the years 1975 to 1998 I had altogether 41 NLV/ST five day courses for Socialstyrelsen.They have been followed by 37 three day courses for Provinsialläkarstiftelsen.

Courses numbers 36 and 37 were arranged on 29-31 May and 21-23 August 2006 in Åhus. They were  approved by IPULS.

The Nordic Congress in Clinical Chemistry  took place in Malmö on April 24-27, 2004 

EQUALIS 10th users meeting for point of care analyses was held in Upplands Väsby on 27 - 28 October 2005. On 9 March 2005 I had a discussion with doctors in Hässelby Vårdentral.

On 23-25 November 2005 I had a course in collaboration with Dr Ragnar Tegelman for 31 ST-doctors in Sunderby. The course was repeated on 10-12 May 2006 with 34 participants. On 15-17 March 2006 I had a course for 20 ST-doctors in Spårvägshallarna Stockholm. On 8 November 2006 I had a course for 42 ST-doctors in North-West Stockholm in Karolinska Institutet.There was a followup course on 31 January 2007.

On 5 December 2006 I met ST-doctors from North-East Stockholm

On 27-28 March 2007 I had courses for doctors belonging to KvaLita in Stockholm.

A new one was arranged for KvaLita in Örebro on 13 September 2007.

For detals please see Education

On 13-14 November 2007 I had lectures for ST-doctors in Gustavsbergs Vårdcentral i Stockholm.

On 6 March 2008 I had a course at Jakobsbergs sjukhus, Järfälla for 20 primary care doctors.

Arranger: Christian Löwbeer, Aleris Medilab.

The course was repeated on October 23rd 2008.

On 18-19 November 2008 I had a course for 30 primary care doctors in Hotell Höga Kusten. Contact doctor Sven Alsén Härnösand.

In March or April 2009 I had a two day course in Lund for doctors in primary care belonging to Capio

 

 

Analysdatabasen   now includes the 8th edition of Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin Peter Nilsson-Ehle (red), Studentlitteratur, Lund, ISBN 91-44-00766-3 It is available via Bokfynd.nu or Bokpris.com

About the usefulnes of Databases:


Internetdatabaser – hur kan de utnyttjas
inom vetenskap och fortbildning?
Varför frågar tandläkaren om du har tagit Magnecyl? Är C-vitamin
farligt? Fungerar slagrutan? Liveföreställning med exempel såsom:
• läkemedelspåverkan på laboratorieresultat
(www.fxol.org/aaccweb/)
• sammanfattningar av vetenskapliga artiklar och deras genomslagskraft.
Vetenskap och fortbildning (www.vof.se). Konsten att förefalla beläst och bildad.
Nils Tryding, med.dr., prof. emeritus, Åhus, www.tryding.se

Please see http://www.hkr.se/upload/INFO/doc/oppnaArr080123.pdf

 

De båda senaste kurserna hade vardera 65 deltagare

En ny kurs hölls i Stockholm den 28-29 september 2011

Den 30 september 2011 höll jag en kurs för allmänläkare

tillhörande NERON Hälso och sjukvårdsutveckling (kontaktperson Dr Staffan Salmonsson Härnösand)

i Medicinskt centrums vårdcentral i Norrköping.

Kursen upprepades i Hässleholm den 7 oktober och planer finns att den ska hållas i Härnösand i januari 2012

Den 23 och 24 november 2011 höll jag kurser i att laborera rätt och lagom

för sammanlagt 100 allmänläkare i Sörmanland.

Platsen var Plevnagården i Malmköping. Kontaktperson: Marie-Louise Sundström i Nyköping.