Bottom

Health

Medicine, Clinical chemistry,Drugs..

Analysdatabasen
NLM PubMed free Medline
CMEonDiabetes
Lab Tests Online
Bone and joint decade
Just move
Prevention för allmänläkare
EQUALIS
NOKLUS
Nordiska referensvärden
Evidence-Based Medicine
Laboratory analyses in Diabetes
Diabetolognytt
Rondellen
Thyroid manager
Medweb
Laegekredsforeningen Köpenhamn
Läkaresällskapet i Lund
FYSS
Läkartidningens register
Scirus-scientific reports
International Diabetes Federation
Quackwatch Home Page
The Scientific World 
Anatomical travel
Läkare utan gränser 
SINDI
Uppsala University
Publikationer
Uppsala
Publikationer
Theses Umeå
Giftinformationscentralen SINDIF
Sätt Sverige i rörelse (Sweden in move) 
FASS 
Apotekarsocieteten
Sigma e-recept
Apoteket
Livsmedelsverket
Infomedica
Drug prices
Internetmedicin
Incitament
The Merck manual
SvarLäkardialog
Vindpilen
Medical lincs
ST-bladet för NSSO
Kroppsjournalen
Clinical Trials
Netdoktor
It-health
Free Medical Journals
Annals of Internal Medicine
JAMA
New Engl J Med
British Medical Journal
Nepi
Medicinska länkar
Health-news
Folkhälsoinstitutet
Smittskyddsinstitutet

P&U informerar om B12-brist
Assay of thyroid hormones
Thyroid function tests-time
Clinical Calculator
HighWire Press
Triolab
Väntetider i vården  
Läkaresällskapet i Lund
Grafiskt test evaluation-program
Uppsala Medicinhistoriska Museum
International Diabetes Federation
Analyses in DIABETES
Salt content
Heartlinx
Mdlinx
Medicin på Nätet
Kemlab Malmö
Other hospital laboratories
Biological variation
The British In vitro Diagnostic Association
Thyroid
Läkartidningen
Läkartidningens register
Dagens Medicin
Tidskrift for Den Norske Laegeforening
Free medical journals
Kungliga Fysiografiska sällskapet

SFAM
Impact factors for journals
Prodigy
The cochrane library,free
Westgard
Ole Siggard-Andersen
Sahlgrenska Akademin
Riksstämman 2006 Göteborg
Kliniskkemi.org SFKK
Noklus
IFCC
SKUP
EQUALIS
NFKK
Klinisk Biokemi i Norden
Dansk selskab for almen medicin
Klinisk biokemi i almen medicin
Understanding your tests
Lab Tests Online
NORIP
SI units for clinical data
Clinical Chemistry
Labhandboken Sunderby Sjukhus
Västerbottens läns landsting Laboratoriemedicin
Laboratoriemedicin i Malmö
Laboratoriemedicin i Umeå
Converting to SI units
Biological variation
Diabeteshandboken
Diabetolognytt
Prediabetes and the Metabolic syndrome
Diabetes
Rondellen
SBU
Distriktsläkaren med IT-tips
Tobaksfakta
iPuls education
Kursdoktorn
Prodigy
Pharma-lexicon
Sigma e-recept
Apoteket
Infomedica
Livsmedelsverket
Läkemedelsverket
Livsviktigt
World Health Chart
Human Development Reports
Cancer prevention
Medical Producs Agency Uppsala Sweden
VISS

Svensk Urologisk förening

Svenska Barnläkarföreningen
Läkekonst på pränt
Riskbruk
Medline,journals which offer full text
BioMedNet
Six Senses Review
History of Biomedicine
History of Diseases
Medscape
Doctor´s Guide to Internet
Webdoctor
Medicine on www
Medical World Search
Medical Science Links
CNN Health page
Yahoo Health
Reuters Health
Medical Journals
The Lancet
Medical Tribune
Sjukhusbiblioteken
Pollenrapport
Läkemedelsverket (Medical Product Agency)
FDA Newly Approved Drug Therapies
Mercks manual
National recommendations (New)
Diabetes on Internet
Glucose in Sweden
WHO Report on Diabetes
HemoCue
Klinisk kemi/Karolinska sjukhuset
Clinical Chemistry Turku
Socialstyrelsen
SWEDAC
Svensk Förening för Klinisk Kemi (Recommended)
Medicinsk faktadatabas-MARS
Svenska läkaresällskapet
Sveriges läkarförbund
SBU
Spri
Spriterm
Landstinget Skåne
Sjukhusbibliotek (New)
Landsting och sjukhus i Sverige
AACC Home
Lund University Electronic Library
Dissertation Abstracts Lund University
Clinica Chimica Acta
Scand J Lab Clin Invest
Biochemistry Journals
European Clinical Chemistry
ACBI web site
Clinical Chemistry text online
Svar -Läkardialog i praktiken
Svenska Distriktsläkarföreningen
Fortbildningskurser för distriktsläkare
Liss-Olof Melin
Provinsialläkarstiftelsen
Distriktsläkaren
Medicin på Nätet
Emedicine
Primary Care Internet Guide
Top