Curriculum Vitae
Nils Tryding M.D. Ph.D.

Born in Tryde, Sweden, October 5th 1929.

Studies in chemistry, biochemistry and medicine at the University of Lund, Sweden.

Thesis: Studies on the metabolism of branched-chain fatty acids,University of Lund, Sweden ,1957.

Doctor of medicine 1959.

Doctor Jubilaris University of Lund 2009

Assistant Professor in Medical and Physiological Chemistry, University of Lund 1957-1964.

Assistant Professor in Clinical Chemistry,University of Lund 1964-1988.


Professor in Clinical. Chemistry, University of Lund, Sweden 1988-1994

Member of the Committee on Reference Values of the Scandinavian Society for Clinical Chemistry and Clinical Physiology 1970-1973.
Member of the Committee on Enzymes of the Scandinavian Society for Clinical Chemistry and Clinical Physiology 1973-1977.

Member of the Board of Swedish Society for Clinical Chemistry 1981-1986 (President 1985-1986).

Member of the Expert Panel on Drug Effects in Clinical Chemistry (EPDE) of the International Federation of Clinical Chemistry (IFCC) 1980-1990 (Chairman of EPDE 1986 1990).

Member of the Clinical Committee of the Nordic Clinical Chemistry Project NORDKEM 1989-1995.

The Scientific Committee of the European Edition of the Oak Ridge Conference on advanced technology for the clinical laboratory and biotechnology ATB´89 awarded me the ATB Silver Plate for my dedication to the progress of laboratory medicine at a meeting in Milan.

Italy in November 1989

Director of Laboratories Clinical Chemist and Blood Bank Central. Hospital Kristianstad Sweden 1965-1994.

Member of Kungliga Fysiografiska Sällskapet ( The Royal Physiographic Society) in Lund,Sweden since 1993

Member of the board of Crafoordska Stiftelsen in Lund,Sweden 1991-1999

Honorary member of the Swedish Society for Clinical Chemistry

Regular education concerning "Correct and optimal use of clinical chemistry in primary care" since. 1975 The total number of courses is now over 200 but the series goes on.

Several of the courses have been attended by doctors from Finland Denmark Norway and Iceland

The database  Analysdatabasen has been demonstrated and discussed during international meetings in Denmark, Norway, Iceland, Ireland and Sweden.

I have published 12 books according to world catalogue

and 86 scientific papers accoording to Med line.

More publications are found if you search on Libris

Scirus and Google Scholar.

Chartermember of Kristianstad –Hammarshus Rotaryclub 1967.

Charterpresident of Kristianstad-Åhus Rotaryklubb 1981

Paul Harris Fellow.

Member of Travellers´ club i Malmö

Invald på stol nr 12 i Österlenakademien den 18 november 2011

A light summary in Swedish:

Min vagga vaggade i Tryde. Min far hade själv gjort den.

Alla mina förfäder är födda, döda och begravda på Österlen.

www.ancestry.se       Tryding släktträd

 

Det enda undantaget är en invandrare från Göinge som kom vandrande ner för 300 år sedan.

Mer om min släkt går att läsa på länken som ger tillgång till alla bevarade svenska kyrkoböcker.

I ett husförhörsprotokoll står om en av mina anfäder att "han kunde läsa men begrep ej "

Min mormorsmormorsfar Esbjörn Bengtsson var rusthållare på Stockeboda, Rörum

Min farfar hette Nils. Han föddes 1845 i en krubba i vattenkvarnen Krubbemölla på Österlen.Den ligger mellan Kivik och Vitaby och finns kvar som ett museiföremål mera för kvarnens skull än för min farfars skull. Min farfar vandrade några mil söderut och stannade i den lilla byn Tryde. Där hade patronen på Kåseholm bestämt att den lilla medeltidskyrkan var för trång och måste rivas och ersättas med ett Tegnértempel.

Min farfar fick arbete med detta på 1860-talet och byggde sig själv ett litet hus intill.

Han var snickare och gjorde förutseende nog sin egen

likkista. Han blev tidigt änkeman och använde kistan till att sova middag i. Det är ett ovanligt avspänt förhållande till döden. Min far ville bli präst men hade inte råd så han blev snickare. Han sjöng och spelade gärna på sitt hemtillverkade ensträngade psalmonikum eller på orgeln som han tidigt skaffade. Han byggde 1925 den första radioapparaten i trakten. Problemet var bara att det dröjde flera år innan det blev några svenska radiosändningar. I apparaten hördes mest gnäll och tjut så när grannarna kom för att höra radiogudstjänster och blev tillfrågade om vad de hade hört så berättade en av dem att någon mässa hade han inte hört men han hade hört när vaktmästaren sparkade ut en hund……..

 

Varför blev jag medicinare?

Ett exempel på att mycket här i livet är en sinkadus!

 

När jag tog studenten på Spyken i Lund 1949 hade jag inte en tanke på att läsa medicin. Medicin var för mig mest fråga om sjukdom, elände, blod, urin och avföring. Däremot tyckte jag att kemi var mycket intressant. Jag hade fått stipendium i ämnet och hade läst att Jöns Jakob Berzelius redan i början av 1800-talet hade skrivit att ”Framstegen inom medicinen kommer att förvåna världen”. Efter att jag hade läst oorganisk och organisk kemi ett år i Lund fick jag emellertid ett problem. Den del av kemin som jag var mest intresserad av, biokemi gick inte att studera i Lund. Jag skulle bli tvungen att åka ända till Uppsala och så långt norrut hade jag svårt att tänka mig att åka. Nu kom försynen till min hjälp. Under en cykeltur med Sveriges förenade studentkårer utmed Rhen under sommaren 1950 träffade jag två kvinnliga medicinare som talade om för mig att det fanns ett ämne som hette medicinsk kemi. Jag skulle alltså kunna lära mig biokemi i Lund om jag konverterade från filosofiska till medicinska fakulteten. I Heidelberg kunde jag på gatan köpa tre band av Rauber-Kopf till ett billigt pris. Med anatomin i ryggsäcken cyklade jag hem och blev medicinare.

Redan efter ett år hade jag tur och blev amanuens i medicinsk kemi.

Mitt första uppdrag var att syntetisera ett explosivt ämne. När jag överlevde det fick jag göra grenade fettsyror, som inte fanns i naturen. Vi visste inte om de var giftiga men när råttor tålde dem så åt jag dem själv. Min chef Sune Bergström hade varit i USA och hört talas om att en

svart fånge hade svalt en sond som fick passera hela magtarm-kanalen.

På så sätt var det möjligt att studera på vilken nivå som absorptionen av fettsyror skedde. Jag tror att jag var den förste vite mannen som gjorde det experimentet. Det var inte helt riskfritt, men vad gör man inte för en avhandling? Disputationen gjorde jag som medicine kandidat och jag var under många år amanuens och lärare i medicinsk kemi. Jag tyckte då att det var lika bra att försöka bli färdig läkare under tiden. När jag promoverades i Lunds domkyrka var promotorn en känd professor från Malmö. Han var så nervös att han satte hatten på mitt huvud med märket därbak. I stället för att lyfta på hatten försökte han vrida mitt huvud 180 grader. Jag kan därför skryta med att ha varit nära döden i domkyrkan. Jag blev erbjuden att följa med Sune Bergström till Stockholm men tyckte det var lugnast att stanna i Skåne som klinisk kemist. Jag var en av 5 sökande till överläkartjänsten på laboratoriet i Kristianstad. Den hade inrättats redan år 1944 men ledigförklarades inte förrän

21 år senare.  Under mina 35 år som klinisk kemist har det skett en fantastisk teknisk utveckling. Det har därför funnits behov av fortbildning speciellt för läkare i primärvården. Jag började med kurser för NLV/ST-läkare år 1975.

Efter min pension år 1994 har jag inte kunnat låta bli med att fortsätta med

”Laborera rätt och lagom i primärvården” för Provinsialläkarstiftelsen.

 
Slutord

Jag är inte religiös och kommer att jordfästas (slutförvaras) utan kyrkliga ceremonier med enbart familjen närvarande.

Jag tror på genernas betydelse och vill att min lekamen ska läggar i samma grav som mina avlidna syskon

mor, far,morfar och farfar på Tryde kyrkogård.